Home>>News>># Menghafal Qur’an bersama Ummi Foundation
News

# Menghafal Qur’an bersama Ummi Foundation

BimTek & Pembekalan Pengajaran Tahsin Tilawah Quran Metode Ummi ini dilakukan bersama Ummi Foundation, kami harap berharap dengan diadakannya pelatihan ini dapat meningkatkan kompetensi guru untuk dapat membantu siswa/i dalam pembelajaran & menghapal Al-Qur’an.

Leave a Reply

Your email address will not be published.